Αναφορά Layman

Είστε εδώ

Output: 
IO9. Αναφορά Layman

Ο σκοπός της αναφοράς είναι να ενημερώσει σχετικά με το έργο NGEurope – τη λογική, τους στόχους, τις μεθόδους, τα βασικά αποτελέσματα –, να συνοψίσει τα διδάγματα από τον ρόλο και τη δυναμική του τρίτου τομέα και της δράσης των πολιτών στην προώθηση πιο βιώσιμων κοινοτήτων και στη δημιουργία επίγνωσης για συμμετοχική ιθαγένεια.

Lousada BioLiving Leave no trace Cesefor Play Solutions ENTER Athens University

About NGEurope

NGEurope: Promoting European social cohesion through leadership and change engagement by NGOs

Get In Touch