Πόροι

Είστε εδώ

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα και άλλους πόρους του έργου NGEurope, οι οποίοι σας:

  • παρέχουν μια εικόνα του έργου
  • βοηθούν να διαδώσετε το μήνυμα του NGEurope
  • υποδεικνύουν τρόπους δραστηριοποίησης στην κοινότητά σας
  • βοηθούν να εφαρμόσετε το υλικό και τις ιδέες του NGEurope.
Αποτέλεσμα Ονομα
I01. ΜΚΟ στην Ευρώπη: Μια έρευνα για τη διάγνωση ευκαιριών και αναγκών Περίληψη ερευνητικού έργου
IO2. Εκπαίδευση Μεντόρων για Ασκούμενους σε ΜΚΟ Εκπαίδευση Μεντόρων για Ασκούμενους σε ΜΚΟ
IO3. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
IO4. Διαδικτυακή Πλατφόρμα και Παρατηρητήριο Διαδικτυακή Πλατφόρμα και Παρατηρητήριο
IO5. Engagement toolkit Engagement toolkit
IO6. Οπτικοακουστικό Εκπαιδευτικό Υλικό Οπτικοακουστικό Εκπαιδευτικό Υλικό
IO7. Εγχειρίδιο για την Ίδρυση και Χρηματοδότηση των ΜΚΟ Εγχειρίδιο για την Ίδρυση και Χρηματοδότηση των ΜΚΟ
IO8. Έγγραφο Πολιτικής Ξεκλειδώνοντασ τη δυναμική τησ συλλογικότητασ (associativism) για κοινωνική δράση και αλλαγή
IO9. Αναφορά Layman Αναφορά Layman

Lousada BioLiving Leave no trace Cesefor Play Solutions ENTER Athens University

About NGEurope

NGEurope: Promoting European social cohesion through leadership and change engagement by NGOs

Get In Touch