Εγχειρίδιο για την Ίδρυση και Χρηματοδότηση των ΜΚΟ

Είστε εδώ

Output: 
IO7. Εγχειρίδιο για την Ίδρυση και Χρηματοδότηση των ΜΚΟ

Το έργο NGEurope έχει εταίρους από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες – Αυστρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία. Το παρόν εγχειρίδιο για την Ίδρυση και Χρηματοδότηση ΜΚΟ έχει συνταχθεί συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Εάν χρειάζεστε πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλη χώρα εταίρο του NGEurope, παρακαλώ συμβουλευτείτε το αντίστοιχο έγγραφο στην ιστοσελίδα του έργου.

Lousada BioLiving Leave no trace Cesefor Play Solutions ENTER Athens University

About NGEurope

NGEurope: Promoting European social cohesion through leadership and change engagement by NGOs

Get In Touch