Περίληψη ερευνητικού έργου

Είστε εδώ

Output: 
I01. ΜΚΟ στην Ευρώπη: Μια έρευνα για τη διάγνωση ευκαιριών και αναγκών

This report consists of an analysis of the public perception of the work and importance of NGOs and other civic movements in solving common problems in each of the five partner countries.

Lousada BioLiving Leave no trace Cesefor Play Solutions ENTER Athens University

About NGEurope

NGEurope: Promoting European social cohesion through leadership and change engagement by NGOs

Get In Touch