Ξεκλειδώνοντασ τη δυναμική τησ συλλογικότητασ (associativism) για κοινωνική δράση και αλλαγή

Είστε εδώ

Output: 
IO8. Έγγραφο Πολιτικής

Το έγγραφο πολιτικής σκοπεύει να αναδείξει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού και δημιουργίας νέων στρατηγικών και πολιτικών στον Τρίτο Τομέα σε όλη την Ευρώπη. Το συγκεκριμένο έγγραφο στοχεύει κυρίως στα υψηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων εξετάζοντας τα βασικά αποτελέσματα του έργου παρέχοντας αποδείξεις και εξηγώντας την ανάγκη αλλαγής της προσέγγισης των πολιτικών σχετικά με τις ΜΚΟ.

Lousada BioLiving Leave no trace Cesefor Play Solutions ENTER Athens University

About NGEurope

NGEurope: Promoting European social cohesion through leadership and change engagement by NGOs

Get In Touch