Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 7ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής (Κοι.Σ.Π.Ε.) “Αρχιπέλαγος”

Είστε εδώ

Έτος Ίδρυσης
2014
Χώρα
Ελλάδα
Περιοχή
Αττική
Διεύθυνση

Δροσοπούλου 72, 112-57, Αθήνα

Αριθμός Μελών
99
Πλήρους απασχόλησης
4
Μερικής απασχόλησης
52
Εθελοντές
18
Δέχεστε ασκούμενους
YES
Πεδίο παρέμβασης
Περιβαλλοντική Δράση
Κοινωνική Επιχείρηση
Κοινωνική Ενσωμάτωση
Υγεία και Ευεξία
Συμμετοχή της Κοινότητας
Κύριοι Μηχανισμοί Χρηματοδότησης
Κυβερνητικές (εθνικές ή τοπικές) επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις
Παροχή υπηρεσιών
Επίπεδο Αντίκτυπου
Τοπικό
Περιφερειακό

Ο Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μετανάστες / πρόσφυγες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα. Είναι συνεταιρισμός ιδιωτικού δικαίου, με εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας” εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, καθόσον με τη λειτουργία του συμβάλλει στη θεραπεία και την (κατά το δυνατόν) οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Όπως όλοι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), έτσι και το “Αρχιπέλαγος” είναι οικονομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Αποβλέπει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ μπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.

Την ευθύνη διοίκησης του Συνεταιρισμού έχει 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου της διοίκησης του Συνεταιρισμού έχει 3μελές Εποπτικό Συμβούλιο. Και τα δύο είναι εκλεγμένα από Γενική Συνέλευση των μελών.

Στην ομάδα του “Αρχιπελάγους” συμμετέχουν επίσης  τα παρακάτω συνεργάτες-στελέχη: Οικονομικοί Σύμβουλοι-Λογιστές, επιστημονικά καταρτισμένη Ομάδα Στήριξης και Φροντίδας του Προσωπικού (με Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς Επιστήμονες, Εργασιακούς Συμβούλους), στελέχη (συντονιστές και επόπτες) υπεύθυνα των Τομέων (α) παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, (β) εμπορίας ειδών “από δεύτερο χέρι”, (γ) εστίασης και catering, (δ) επικοινωνίας και ανάπτυξης, (ε) διοίκησης και διαχείρισης, (στ) τεχνικής υποστήριξης και (ζ) πιστοποίησης κατά ISO. Τα στελέχη όλων των τμημάτων του Συνεταιρισμού είναι είτε απασχολούμενα με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, είτε αλληλέγγυα μέλη του Συνεταιρισμού, είτε εθελοντές και εμπλέκονται ανάλογα με τα εν εξελίξει έργα.

Η διοίκηση του Συνεταιρισμού έχει δημοκρατική, οριζόντια και διακλαδική μορφή με εβδομαδιαίες συναντήσεις συντονισμού ή/και επιμέρους συναντήσεις ομάδων ανάλογα με τα εκτελούμενα ή τα υπό ανάπτυξη έργα.

1)         Καθαριότητα

Το “Αρχιπέλαγος” έχει αναπτύξει με μεγάλη επιτυχία δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας κτιρίων, από το 2015 έως σήμερα.

Εξυπηρετεί πάνω από 15 οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όπως ο ΕΟΦ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΕΦΚΑ, η ΗΔΙΚΑ, οι Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες, η Δημόσια Εταιρεία Δικτύων Αερίου, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα κ.α.

Στη δραστηριότητα της «καθαριότητας» απασχολούνται σήμερα πάνω από 40 άτομα.

 

2)         Κατάστημα ειδών Second Hand

Ένα κατάστημα με είδη από δεύτερο χέρι, όπως παιχνίδια, βιβλία, faux bijoux, αντικείμενα home design, είδη διακόσμησης και δώρου, ρούχα, τσάντες και αξεσουάρ, σε πολύ χαμηλές τιμές.

Το κατάστημα λειτουργεί στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης και από τα έσοδά του υποστηρίζεται η απασχόληση ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Σήμερα στο κατάστημα απασχολούνται 5 άτομα και σημαντικός αριθμός εθελοντών.

Εκτός της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης το Second Hand Shop φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο παρεμβάσεων για δράσεις επανάχρησης των ειδών, ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας και πρακτικών zero waste.

 

3)         Συνεργεία μικροεπισκευών κτιρίων

Αντικείμενο της δραστηριότητας είναι η ανάληψη μικρών έργων μικροεπισκευών και επιδιορθώσεων κτιρίων (ελαιοχρωματισμοί, συντηρήσεις, επισκευές κουφωμάτων, διαρρυθμίσεις κ.α.

Η δραστηριότητα απασχολεί σήμερα 7-8 άτομα (τεχνίτες) με περιοδική απασχόληση.

 

4)         Εστίαση

Είναι δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί στους αμέσως επόμενους 2-3 μήνες. Έχει εξασφαλιστεί η δωρεάν παραχώρηση χώρων παρασκευής γευμάτων (μαγειρεία) και θα αναπτυχθούν οι εξής επιμέρους δραστηριότητες:

4.1 παροχή γευμάτων σε νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου

4.2 λειτουργία 2-3 μικρών καταστημάτων ποιοτικού, φθηνού φαγητού take away

4.3 λειτουργία pop up restaurant με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά

4.4 παροχή γευμάτων σε μαθητές σχολείων, φιλοξενούμενους σε κέντρα προσφύγων κ.α.

4.5 κλασσικού τύπου catering για εκδηλώσεις κοινωνικές ή επιστημονικές

4.6 παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τομέα της εστίασης

Στη δραστηριότητα της εστίασης αναμένεται μα δημιουργηθούν συνολικά πάνω από 50 θέσεις απασχόλησης (σεφ, μάγειροι, βοηθοί μάγειρα, βοηθοί κουζίνας, σερβιτόροι μαζικής εστίασης, διοικητικό προσωπικό, οδηγοί κ.α.).

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” συνεργάζεται κατ’ αρχάς με το σύνολο σχεδόν των δημοσίων μονάδων ψυχικής υγείας της Αττικής. Συνεργάζεται ακόμη με σημαντικό αριθμό οργανισμών, φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, άλλων Κοινωνικών συνεταιρισμών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά:

“Συν-ειρμός” ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

“Βαβέλ”, Μονάδα Ψυχικής Υγείας για πρόσφυγες/μετανάστες

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Ιατρικής Ακρίβειας

ΙΑΣΩΝ, ΑμΚΕ Παροχής Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης,

ΠΡΟΑΓΩΓΗ της Γνώσης στις Ψυχικές Διαταραχές (ΑμΚΕ),

Γιατροί χωρίς Σύνορα,

ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ Παροχής Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης,

ΟΚΑΝΑ,

ΚΕΘΕΑ,

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες,

Caritas Hellas,

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,

ΑΡΣΙΣ, Οργάνωση Υποστήριξης Νέων,

Connect Athens, Οργάνωση Εθελοντών,

Fabric Republic, Πρόγραμμα Ανακύκλωσης ενδυμάτων,

Generation 2, οργάνωση νέων μεταναστών,

ASANTE, οργάνωση υποστήριξης μεταναστών,

Impact Hub Athens κ.α.


Ευεργετούμενοι
Άνεργοι
Μειονότητες
ΑΜΕΑ
Έχετε φιλοξενήσει στο παρελθόν ασκούμενο; Έχει αυτή τη δυνατότητα ο οργανισμός σας;

Βεβαίως, έχουμε φιλοξενήσει ασκούμενους στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.


Εικόνες
βίντεο

Lousada BioLiving Leave no trace Cesefor Play Solutions ENTER Athens University

About NGEurope

NGEurope: Promoting European social cohesion through leadership and change engagement by NGOs

Get In Touch